O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si klid v naší čítárně.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!


Historie a současnost klecanské knihovny

Seděl takhle jednou, v roce 1920, jeden starý moudrý pán ve svém pokojíku. Seděl tiše a rozjímal. Na stolku měl položené tři časopisy a říkal si: ,, Kdyby si je tak mohlo přečíst více lidí a ne jen já, to by byla paráda." A tu ho napadla myšlenka zřídit obecní čítárnu. Nápad to byl náramný a všem se moc líbil.

Časopisy putovaly z ruky do ruky, ale bylo jich málo a za chvíli byly všechny přečtené. Proto se, v roce 1921 nakoupilo časopisů více, a aby zde fungoval určitý pořádek, byl schválen knihovní a čtenářský řád.

Členové rady, kteří se pravidelně scházeli, si říkali, že by mohli, jako knihovna, vstoupit do nějakého družstva. Uspořádal se za tím účelem zájezd do Prahy a obcházelo se jedno družstvo za druhým. Nakonec se konečně všichni shodli a v roce 1923 vstoupila knihovna do Družstva práce.

V roce 1925, známá, tří (někdy čtyřčlenná) rada zasedla ke společnému stolu a radila se. Radila se dlouho do noci. Mluvilo se o tom, že zájemců o knihovnu je čím dál více, tak by se mohla knihovna osamostatnit. A stalo se. Knihovně byly zapůjčeny, a později darovány knihy od Spolku Tělovýchovné jednoty Sokol, Spolku Třebízského a Spolku Sociálních demokratů.

Rok 1933 přinesl do knihovny, dalo by se říci, knižní mor. Knížek sice bylo dost, až 860, ale čtenáři se přestali hrnout. Proto se členové rady rozhodli vytvořit reklamu. Reklamu umístili do kina a lidé se pak do knihovny opět jen hrnuli.

Knihovna byla za chvíli moc malá na takové množství knížek, zvláště když se stále nakupovaly knihy nové, a to od Kvasničky a Hampla na Vinohradech. V roce 1936 byla knihovna přestěhována do Hasičského domu, ale ještě týž rok byly její prostory uvolněny a využity pro kampeličku.

Po tomto období přišly zlé časy. A to nejen pro knihovnu, ale pro celý svět. Roku 1939 začala 2. světová válka a je zcela pochopitelné, že lidé měli jiné starosti než chodit do knihovny, proto bylo, jak uvádějí pamětníci, půjčování knih během války zrušeno.

Příznivější období nastalo v letech 1949-1950. Z obecní knihovny a čítárny v Klecanech se stala Gottwaldova knihovna v Klecanech. Také členové rady se začali vzpamatovávat z prodělané války a opět začali nakupovat nové knihy. A knihovna se mohla stěhovat do většího, a to do soukromého domu na náměstí.

Bylo potřeba ale i knihovníka a tím se stal pan J. Fiala, kterého v pozdějších letech vystřídal pan Josef Bláha ten se zase vystřídal s panem Novákem.

A naše šťastná, věčnými změnami vláčená, knihovna se opět, v roce 1961, stěhovala. Stěhovala se do budovy ,,staré pošty". Pana Nováka na pomyslném knihovnickém trůně vystřídala, roku 1976, paní Srbová a knihovna se opět stěhovala, tentokrát na místní národní výbor.

Přišel rok 1979 a na knihovnický trůn usedla paní Jana Kunrtová, která knihovnu roku 1983 stěhovala do budovy bývalé sokolovny na náměstí.

Radními bylo v roce 1985 usneseno, že budova sokolovny je pro knihovnu již nevhodná, proto byla započata výstavba nové knihovny, která však byla dokončena až roku 1988.

Na pomyslný knihovnický trůn usedá, místo paní Kunrtové, paní Irena Nováková a v době její ,,vlády" do knihovny dorazila digitalizace v podobě programu Lanius a později Clavius. Jedná se o integrovaný knihovní systém resp. univerzální informační systém pro všechny typy knihoven. Řeší všechny činnosti týkající se evidence, katalogizace a sledování výpůjček všech dokumentů, které se běžně v knihovnách nacházejí. Pro evidenci výpůjček je využitá technologie čárového kódu. Vývoj systému probíhá od roku 1998.

Nyní je knihovní fond zanesený do počítače, čítá kolem 15000 svazků. Knihovna zůstává na stejném místě, ale knihovnice se opět vyměnily. Paní Nováková se z Klecan odstěhovala a její ,,vládu" nad knihovnou převzala paní Barbora Krátká.

V roce 2014 bylo registrováno 141 čtenářů, z toho 31 dětí do 15 let. Uskutečnilo se 3545 výpůjček. Kromě knih je možné si vypůjčit i časopisy nebo použít osobní počítač včetně připojení k Internetu. Městská knihovna má nově vybavený dětský koutek. Pravidelnou aktivitou knihovny je pořádání loutkových představení pro děti souborem Klecánek a akce Čteme spolu.

Od roku 2016 je knihovnicí Jana Langová. Navázala na práci své předchůdkyně včetně hraní v loutkovém souboru Klecánek, který má v  sezóně představení každou poslední sobotu v měsíci od 15 hodin. Knihovna se v tu dobu mění v divadelní sál, což umožňují posuvné regály (na obrázku výše), žaluzie v oknech, tmavé závěsy a také mobilní divadelní scéna. Téměř nikdo z návštěvníků knihovny netuší, že dřevěná krabice u stolu knihovnice se mění v krásné jeviště. V březnu 2016 do knihovny přibyla nová skříň na loutky

vložit obrázek skříně

 

V této skříni mají domov loutky, které vyrábí p. Kuneš (vedoucí souboru a místní farář) ve spolupráci s dalšími nadšenci bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolné vstupné je určeno na dobročinné účely.

Loutkové divadlo Klecánek má dlouholetou tradici. Založeno bylo v r. 1981 a stále se těší velké oblibě. Knihovna bývá plná dětí a rodičů.

Rok 2017 plynul v poklidu. Čtenáři si chodili půjčovat knížky, pořádali jsme besedy cestovatelské nebo s psychologickým zaměřením. Již tradičně proběhla Noc s Andersenem, tentokrát zaměřená na hrdiny Čtyřlístku. 

V prvním lednovém týdnu r. 2018 se stala pro knihovnu velmi nemilá věc. Počítač byl napaden virem, který zakódoval databázi knih i čtenářů. Proto knihovnice psala výpůjčky i vrácení knih ručně na papír a doufala, že se v nejbližší době podaří situaci napravit. Soubory databází se bohužel nepodařilo obnovit.

Až teprve o prázdninách se podařilo situaci vyřešit. Místo již zastaralého programu Clavius (o jehož databáze jsme přišli) používáme nový program Tritius. Tritius máme z velké části hlavně díky dotačnímu programu VISK 3 z Ministerstva kultury, kde se knihovnici podařilo uspět se žádostí o dotaci na programové vybavení. Nyní se za pomoci brigádnic snažíme zadat co nejrychleji všech 16 000 svazků, které v knihovně máme. K uzávěrce zářijového čísla Klecanského zpravodaje je zadáno necelých 6 000 svazků. Nově jsou knihy rozděleny na beletrii, detektivky, literaturu pro ženy, lékařské romány, cizojazyčnou literaturu, historické romány, čtení pro děti a mládež, naučnou literaturu pro děti a mládež, sci-fi, fantasy, poezii, cestopisy, literaturu z válečných období a naučnou literaturu.

Při podrobnějším dělení knih na jednotlivá témata postupně měníme i umístění v regálech tak, aby celý žánr byl v jedné místnosti. Došlo tak např. k přesunutí literatury pro ženy z hlavní místnosti do místnosti vlevo ode dveří, celá beletrie je nyní už jen v hlavní místnosti, poezie je ve studovně (v místnosti vpravo ode dveří).

Zadané knihy barevně rozlišujeme. Z beletrie, čtení pro ženy, historických románů a detektivek jsou již v katalogu knihovny zadané všechny knihy z polic.

Všem našim čtenářům děkuji za trpělivost, kterou mají při půjčování knih, které jsme ještě nestihli do katalogu zařadit. Musí počkat, než knihu do programu zadáme a pak jim ji teprve mohu půjčit. Pilní čtenáři tedy čekají déle J.

Všem návštěvníkům knihovny se tímto ještě dodatečně omlouvám za prostředí v knihovně, kde jsou knihy na různých místech mimo police. Stejně jako oni se těším, až bude katalog plně funkční a nebudu knihy přemisťovat z místa na místo, ale jen z knihovního pultu zpět do police.

Další novinkou je možnost výpůjček e-knih pro naše čtenáře. Knihovna ve spolupráci s portálem www.ereading.cz nabízí k vypůjčení přes 6 000 e-knih. V rámci ročního čtenářského poplatku si z pohodlí domova (nebo odkudkoli s přístupem k internetu) můžete jednoduše vypůjčit e-knihu přes on-line katalog knihovny. Vybraný titul se Vám obratem zobrazí v knihovničce aplikace eReading s viditelně označeným termínem vrácení. Výpůjčku můžete uskutečnit v kteroukoli denní či noční hodinu, v pracovní den i o víkendu. Nezáleží na tom, zda je knihovna otevřena či nikoli. Záleží jen na Vaší chuti číst a nalezení správného titulu. E-výpůjčka je pro Vás zdarma.

Výpůjční lhůta je 31 dnů a lze číst až tři tituly najednou bez nutnosti připojení k internetu. 32. den se e-kniha sama vymaže z aplikace.

Podrobnější návod k vypůjčení e-knih, příklady čteček a platforem podporujících e-výpůjčky eReading jsou na webových stránkách knihovny.

I za možnost výpůjček e-knih z velké části vděčíme dotačnímu titulu VISK 3 z Ministerstva kultury. Součástí žádosti o dotaci byla i koupě 3 ks čteček pro knihovnu, které si budou moci čtenáři půjčit.