O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si klid v naší čítárně.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!


Historie a současnost klecanské knihovny

Seděl takhle jednou, v roce 1920, jeden starý moudrý pán ve svém pokojíku. Seděl tiše a rozjímal. Na stolku měl položené tři časopisy a říkal si: ,, Kdyby si je tak mohlo přečíst více lidí a ne jen já, to by byla paráda." A tu ho napadla myšlenka zřídit obecní čítárnu. Nápad to byl náramný a všem se moc líbil.

Časopisy putovaly z ruky do ruky, ale bylo jich málo a za chvíli byly všechny přečtené. Proto se, v roce 1921 nakoupilo časopisů více, a aby zde fungoval určitý pořádek, byl schválen knihovní a čtenářský řád.

Členové rady, kteří se pravidelně scházeli, si říkali, že by mohli, jako knihovna, vstoupit do nějakého družstva. Uspořádal se za tím účelem zájezd do Prahy a obcházelo se jedno družstvo za druhým. Nakonec se konečně všichni shodli a v roce 1923 vstoupila knihovna do Družstva práce.

V roce 1925, známá, tří (někdy čtyřčlenná) rada zasedla ke společnému stolu a radila se. Radila se dlouho do noci. Mluvilo se o tom, že zájemců o knihovnu je čím dál více, tak by se mohla knihovna osamostatnit. A stalo se. Knihovně byly zapůjčeny, a později darovány knihy od Spolku Tělovýchovné jednoty Sokol, Spolku Třebízského a Spolku Sociálních demokratů.

Rok 1933 přinesl do knihovny, dalo by se říci, knižní mor. Knížek sice bylo dost, až 860, ale čtenáři se přestali hrnout. Proto se členové rady rozhodli vytvořit reklamu. Reklamu umístili do kina a lidé se pak do knihovny opět jen hrnuli.

Knihovna byla za chvíli moc malá na takové množství knížek, zvláště když se stále nakupovaly knihy nové, a to od Kvasničky a Hampla na Vinohradech. V roce 1936 byla knihovna přestěhována do Hasičského domu, ale ještě týž rok byly její prostory uvolněny a využity pro kampeličku.

Po tomto období přišly zlé časy. A to nejen pro knihovnu, ale pro celý svět. Roku 1939 začala 2. světová válka a je zcela pochopitelné, že lidé měli jiné starosti než chodit do knihovny, proto bylo, jak uvádějí pamětníci, půjčování knih během války zrušeno.

Příznivější období nastalo v letech 1949-1950. Z obecní knihovny a čítárny v Klecanech se stala Gottwaldova knihovna v Klecanech. Také členové rady se začali vzpamatovávat z prodělané války a opět začali nakupovat nové knihy. A knihovna se mohla stěhovat do většího, a to do soukromého domu na náměstí.

Bylo potřeba ale i knihovníka a tím se stal pan J. Fiala, kterého v pozdějších letech vystřídal pan Josef Bláha ten se zase vystřídal s panem Novákem.

A naše šťastná, věčnými změnami vláčená, knihovna se opět, v roce 1961, stěhovala. Stěhovala se do budovy ,,staré pošty". Pana Nováka na pomyslném knihovnickém trůně vystřídala, roku 1976, paní Srbová a knihovna se opět stěhovala, tentokrát na místní národní výbor.

Přišel rok 1979 a na knihovnický trůn usedla paní Jana Kunrtová, která knihovnu roku 1983 stěhovala do budovy bývalé sokolovny na náměstí.

Radními bylo v roce 1985 usneseno, že budova sokolovny je pro knihovnu již nevhodná, proto byla započata výstavba nové knihovny, která však byla dokončena až roku 1988.

Na pomyslný knihovnický trůn usedá, místo paní Kunrtové, paní Irena Nováková a v době její ,,vlády" do knihovny dorazila digitalizace v podobě programu Lanius a později Clavius. Jedná se o integrovaný knihovní systém resp. univerzální informační systém pro všechny typy knihoven. Řeší všechny činnosti týkající se evidence, katalogizace a sledování výpůjček všech dokumentů, které se běžně v knihovnách nacházejí. Pro evidenci výpůjček je využitá technologie čárového kódu. Vývoj systému probíhá od roku 1998.

Nyní je knihovní fond zanesený do počítače, čítá kolem 15000 svazků. Knihovna zůstává na stejném místě, ale knihovnice se opět vyměnily. Paní Nováková se z Klecan odstěhovala a její ,,vládu" nad knihovnou převzala paní Barbora Krátká.

V roce 2014 bylo registrováno 141 čtenářů, z toho 31 dětí do 15 let. Uskutečnilo se 3545 výpůjček. Kromě knih je možné si vypůjčit i časopisy nebo použít osobní počítač včetně připojení k Internetu. Městská knihovna má nově vybavený dětský koutek. Pravidelnou aktivitou knihovny je pořádání loutkových představení pro děti souborem Klecánek a akce Čteme spolu.