Novinky z naší knihovny

28.01.2016 15:12

Vážení čtenáři.
Ráda bych vás touto cestou informovala o změnách, které během konce loňského roku a začátkem roku nového nastaly v knihovně.
Knihovnu se bohužel rozhodla opustit naše milá kolegyně Bára Krátká. Od nynějška se tak prozatím budete setkávat se mnou.
Začátkem tohoto týdne jsem se spolu s panem starostou Ivo Kurhajcem sešla s "knihovními aktivisty" paní Janou Kozlovou a panem Lukášem Pajerem, kteří v loňském roce v knihovně pořádali besedy a jiné kulturní akce a nebyli s chodem městské knihovny spokojeni. Na schůzce nám přednesli své návrhy na změny. Paní Jana Kozlová se po společném setkání rozhodla ve spolupráci s městem a knihovnou nepokračovat. Lukáš Pajer však ve svých aktivitách pokračovat chce, a proto jsme domluveni na další schůzce (nyní už jen "mezi čtyřma očima"), kde jím i mnou navrhované změny zevrubně probereme.
Z mých plánů prozatím uvádím následující: ráda bych změnila otevírací dobu knihovny. Budu rovněž podporovat Lukáše Pajera při plánování kulturních akcí pořádaných v knihovně a zapojím se do některých projektů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Pokračovat samozřejmě budu v tradičních akcích pro děti, které v knihovně zavedla už moje předchůdkyně Bára Krátká (Noc s Andersenem, Čarodějnice, předprázdninový výšlap ad.). O dalších plánech či případných změnách vás budu průběžně informovat.
Věřím, že všechna tato fakta pomohou ke zklidnění napjaté situace okolo naší knihovny, jež ublížila lidem, kteří si to rozhodně vůbec nezasloužili.
Budu se těšit na setkání s vámi.
Nikola Staňková

—————

Zpět