Nové knihy

05.11.2015 10:38

Císařův prezident- Glockner, David

    - Otázka, zda Tomáš Garrigue Masaryk byl nemanželským synem císaře Františka Josefa I., se vznáší nad bývalými zeměmi monarchie už víc než století. Etablovaní historici ji s potěšením probírají, ale jen jaksi mimo záznam. Až autoři knihy Císařův prezident se po stopě Masarykova biologického otce vydali s vážností a nasazením, jaké tento detektivní úkol vyžaduje. Pečlivě zmapovali záhadné a doposud pietně opomíjené události v Masarykově životě a hledali souvislosti s tím, co se dělo v rodině císaře Františka Josefa I. Výsledkem je barvitý a místy velice pikantní příběh dvou rodin, Masaryků a Habsburků, který hypotézu, dosud považovanou za skandální, staví na překvapivě pevné faktografické základy.

 

Dětská pyschoterapie- Langmeier, Josef; Balcar, Karel; Špitz, Jan

    - Psychoterapeutická pomoc dětem má řadu specifik, daných především nutností respektovat ještě íce než u dospělých vývojovou situaci dítěte a kontext jeho rodiny. Učebnice tří renomovaných českých autorů podává přehled obecných otázek spojených s psychologickou pomocí dětem, představuje jednotlivé přístupy a formy terapie i možnosti jejich použití u vybraných skupin poruch. Výklad je doplněn řadou příkladů a kazuistik.

 

Jednoduché ozdoby pro tvořivé děti- Beránková, Irena

    -Kniha plná inspirace přináší 71 tvořivých nápadů pro všechny, kteří chtějí vyrobit originální ozdoby do svého okolí. Postup výroby každé ozdoby je doplněn názornými fotografiemi.

    Jednotlivé výrobky jsou částečně rozděleny podle ročního období. Většina jich je navrhnuta tak, aby je byly schopné zhotovit i malé děti. Aby se kniha líbila dětem, je rozdělena na jednotlivá témata, která jsou uvedena krátkým příběhem, a pro oživení vše doprovází různá zvířátka.

 

Vodácká putování- Hýža, Marek; Klega, Ludvík

    - Kniha seznamuje čtenáře s deseti řekami- osmi českými a dvěma moravskými- tak, jak je sjel a natočil  ostravský televizní štáb. A ke spolupráci si přibral osoby nanejvýš povolané- Lukáše Pollerta a vodáky z klubu Campanula. Amatéry zastupovali herci ze sesterského seriálu Proč bychom se netopili, Lukáš Vaculík, Václav Rašilov, Markéta Frosslová, Radek Zima a další. Autoři popisují řeky netradičně. Samozřejmě nechybí důležité údaje (obtížnost, zrádná místa, možnost nástupu na trasu), ale všímají si i okolní krajiny, lidí a historie. Díky tomuto pojetí je kniha určena širšímu okruhu čtenářů než jen vodákům. Z jednotlivých kapitol se dozvíte více o osudech známého Rozvědčíka od Berounky, o dětství Rudolfa Hrušínskéhoml., o tom, jak vzniklo pověstné pojmenování Matylda a proč ve Slavkovském lese narazíte na Zkamenělou svatbu. Kniha je bohatě ilustrována gotografiemi pořizovanými souběžně s natáčením stejnojmenného cyklu České televize.  Bonusem knihy je vložená mapa s výřezy všech popisovaných řek.

 

Co si dneska vytvoříme- Dorance, Sylvia

    -Výtvarné aktivity umožňují  v předškolní přípravě rozvíjet kreativní, pozorovací, poznávací i estetické schopnosti, manuální dovednosti dětí i formovat jejich osobnost. Jsou založeny na radosti dětí z dotyku, z manipulace s materiálem, dávají také možnost komunikovat, vyjadřovat emoce, procvičovat jemnou motoriku. Lze je využít v širším kontextu rámcového vzdělávacího programu v MŠ při rozvíjení různých klíčových kompetencí. Předložené činnosti nejsou náročné na materiál. Využívá se při nich kreslení a malování, otiskování a různých typů stop, kompozic s kombinací modelování s přírodními prvky, někdy se vychází z hotových obrázků, které se různým způsobem přetvářejí.

 

Proč muži opouštějí ženy- Shoshannaová, Brenda

    -,,Kde se stala chyba?´´ Tuto otázku si obvykle kladou všechny ženy po nevydařeném milostném vztahu- ať už se jedná o dvacetileté manželství nebo krátkou, zpočátku slibnou zamilovanost. A neptají se jen samy sebe. Odpověď hledají i u svých kamarádek či terapeutů. Známá psycholožka, autorka této knihy, se s touto otázkou obrátila přímo na muže. A díky stovkám intimních, na dřeň jdoucích rozhovorů přináší ve své unikátní knize nový, osvěžující pohled na tematiku partnerských vztahů a seznamuje nás s postupy, s jejichž pomocí si můžeme zařídit šťastnější a spokojenější život.

 

Svatební rituály u nás a ve světě

    -V nánosech globalizačních procesů se postupně rozpouští naše vlastní identita a tento proces zasáhl i do tak  důležitých a osobních věcí, jako je výběr partnera. Dívky stále více touží po mužích, kteří se podobají akčním hrdinům, muži hledají ženy snů v pánských časopisech. Kouzlo života však nespočívá v tom, že je vše stejné, ale právě v jeho nepřeberné rozmanitosti. Cílem publikace nebylo vyčerpávajícím způsobem popsat všechny možnosti výběru partnera a formy uzavření manželství, ale upozornit právě na mizející rozmanitost ve formách lidského soužití. Bylo vybráno několik ukázek z každého kontinentu. Svazek dvou lidí je zde nahlížen nejen z hlediska obou partnerů a svatebčanů, ale z pohledu celé společnosti. Autoři uplatňovali ve svých pohledech hlediska historická, sociologická, etnografická i antropologická. Čtenář tak získá nejen informace, jakými způsoby může být manželský svazek posvěcen, ale získá i jiný úhel pohledu na tento důležitý přechodový rituál.

 

Máte neklidné dítě? - Laniado, Nessia

    -Je vaše dítě náladové, panovačné, umíněné a nezvladatelné? Musí být stále středem pozornosti? Je neurvalé k ostatním dětem? Nelze ho přimět na chvíli ke klidu? Je popudlivé pro nic za nic? Nevydrží u žádné činnosti? Rodiče, u jejichž dětí se projevují tyto nebo podobné poruchy chování, si kladou důležitou otázku, zda se jedná o přechodné problémy chování jejich dětí, nebo jestli jde o nějakkou psychickou poruchu, kterou je třeba léčit. Jak to rozeznat a co dělat? Autorka této knihy představuje čtenářům názory odborníků a vysvětluje problematiku chování dětí. Nabízí také test ke zjištění typu poruchy chování dítěte a podrobně popisuje strategie jednání v určitých situacích. Pomocí příkladů a popsaných postupů jednání předkládá rodičům rady a podněty, jak jednat s neklidnými a nezvladatelnými dětmi a jak jim pomáhat. Vede čtenáře k poznání a zkušenosti, jak předcházet obtížným situacím, jak je překonávat a jak se nenechat vyvést z míry. Publikace je praktickým a užitečným průvodcem a rádcem pro rodiče dětí, které jsou ve věku od 2 do 8 let.

 

Tajnosti skotské metropole- Mudrová, Ivana

    -Edinburgh lze bez ndsázky označit za nejpůvabnější i nejtajemnější velkoměsto britských ostrovů- a současně patří k nejkrásnějším metropolím celé Evropy. Zasloužila se o to nejen jeho malebná poloha, ale i úžasná symbióza staré a novější architektury. V bizarních uličkách Starého Města, ale i v novějších čtvrtích či na tajemných hřbitovech zůstaly zakleté četné strašidelné historie a legendy, jež se tu- dosti podobně jako v Praze- stále prolínají se současností.

Můžeme se zde mimo jiné vydat po stopách Sherlocka Holmese, děsivého dr. Jekylla a pana Hyda či moderního inspektora Rebuse z oblíbených současných detektivek skotského autora Iana Rankina. A také tu najdeme místa, kde vznikal slavný Harry Potter.

Barvité vyprávění o posvátných studánkách, strašidlech a přízracích, ale i o židovském osídlení či podivné cestě kultovního Kamene Osudu však jistě zaujme i ty čtenáře, kteří Edinburgh dosud nenavštívili.

 

101 věcí, které bychom měli vědět o lidském těle

    - Tato kniha vás vezme na vtrušující cestu lidským tělem, které je tím nejdokonalejším strojem, jaký známe. Poznej, jak fungují důležité orgány a jak probíhají vitální procesy, jako jsou pohyby, trávení nebo reprodukce. Seznam se s těmi nejzajímavějšími údaji, které doprovázejí detailní ilustrace a zajímavosti.

 

Moje první encyklopedie s Medvídkem Pú a jeho přáteli-Zvířata

    -Tato kniha je určena především předškolním dětem a prvňáčkům. Pomůže jim objevovat různé živočišné druhy, vysvětlí jim, jak se rodí a rostou a v jakém prostředí žijí. Dá jim odpovědi i na nevšední otázky, například proč jsou plameňáci růžoví, k čemu jsou mrožům jejich dlouhé kly, kde má hvězdice ústa nebo jak rozeznáme motýla od můry.

 

Probuzení tmy- Cooperová, Susan

    -Will Stanton, který právě oslavil jedenácté narozeniny a objevil v sobě netušené schopnosti... Vánoce, které se nezadržitelně blíží... Bouřková mračna obtěžkaná sněhem... Znamení, která je nutno získat za každou cenu! Rasa Dávných, která se připravuje ke střetu s odvěkým nepřítelem... A Tma, která se probouzí k rozhodující bitvě.

 

Za ostnatými dráty- Tesař René J.

    -Kniha do nejmenších detailů popisuje na základě autentických výpovědí amerických zajatců život v německých zajateckých táborech včetně několika obdivuhodných pokusů o útěk. Ve srovnání s ukrutnostmi v japonskách táborech bylo zacházení s Američany celkem v souladu s měřitky Ženevské konvence. Čtenář se seznámí s její historií od roku 1864 do podpisu v roce 1929. Neratifikovaly ji pouze Japonsko a Sovětský svaz, z čehož vyplývalo nepoměrně horší zacházení se sovětskými vězni. Do zajetí padlo v evropském válečném prostoru 92965 amerických vojáků. Jak postupovala sovětská vojska a Spojenci, vězni absolvovali strastiplné stokilometrové pochody smrti z tábora do tábora, o hladu, bez lékařské péče, za krutých zim a nelidského zacházení dozorců. Kniha rovněž připomíná osudy několika zajatých Čechoslováků, příslušníků spojeneckých armád.

 

Pojď s koťaty do pohádky- Štíplová, Ljuba

    - Že nevíte, jak dobře se měla líná Manka v Koláčově a jak si ve mlýně poradili s vodníkem? O tom vyprávějí kluci kočičí- známí hrdinové z televizních večerníčků, kteří vás budou knihou provázet a také poradí se všemi skrývačkami, hádankami a nakonec si s vámi pohrají s maňásky.

 

Velká kniha neobyčejných zvířat

    - Vlaštovka obětující vlastní život, nenasytné opice, které si neumí vážit dobrého živobytí, statečný mungo, jenž se nebojácně postaví hrozivým brejlovcům, kolébaví tučňáci s lidskými chybami, majestátní MobyDick a pomstou zaslepený kapitán, psí pohled na život, kočka domácí v ohrožení života nebo hrůzná proměna a utrpení Řehoře Samsy. To všechno najdete v knížce s příběhy a neobyčejných zvířatech, které byly napsány na motivy klasických děl.

 

Dědečku, vyprávěj- Špaček, Ladislav

    - Slušné chování je to nejcennější, co mohou rodiče dát svým dětem. Naučit je zdravit, vhodně se oblékat, chovat se zdvořile na ulici, na návštěvě, v restauraci, vypěstovat v dětech správné návyky, jak držet příbor, sklenici, jak sedět u stolu- to jsou hodnoty, které je budou provázet celý život a do značné míry budou rozhodovat o tom, zda budou jednou děti úspěšné v profesi i v osobním životě. Stejnou příležitost ovlivnit budoucí život dětí mají i prarodiče a učitelky mateřských škol.

 

Do školky za zvířátky- Svobodová, Eva; Váchová, Alena; Vítečková, Miluše

    - Předškolní děti milují příběhy a hry. pokud jim nové věci, s nimiž je seznamujeme, předložíme právě formou příběhů a nabídky zajímavých hravých aktivit, snadno je motivujeme a získáme pro společnou práci. Kniha zkušených autorke nabízí učitelkám mateřských škol pro každý měsíc v roce jeden příběh, básničky a písničky s příběhem spojené, náměty na hry a vzdělávací činnosti. Kniha osloví učitelky mateřských škol a inspiraci v ní najdou i rodiče předškolních dětí.

 

Příšerky s.r.o.

    - Věděli jste, že kromě lidského světa existuje ještě svět příšerek? Ty obývají město Monstropolis a energii získávají tak, že vcházejí tajnými dveřmi do dětských pokojíčků a sbírají dětský křik. Jenom si přitom musejí dávat pozor, aby se nedotkly dětí, protože se bojí, že děti jsou jedovaté a nebezpečné. Jen si představte tu hrůzu, kdyby se některé dítě dostalo až do světa příšerek! Co by si příšerky počaly? To se dočtete na stránkách této knihy.

 

Listopadová pohádka - Provazníková, Věra

    -Knížka vypráví příběh o tom, jak přátelství a fantazie, sdílení přání a radostí mohou prosvětlit lidskou samotu. V poetické pohádce se čtenáři mohou seznámit se světem malé holčičky a jejích přátel- červené ještěrky, skřítka a jeho pána a připojit se k nim při jejich podzimních procházkách.

 

(Ne)návraty Adiny Mandlové- Junek, Václav

    - Adina Mandlová- herecká ikona třicátých let- dobře poznala vrtkavost osudu. Z hvězdných sfér se dostala až na úplné dno v poválečných letech, kdy byla zatracována a označena za kolaborantku. Klidu jí neprinesl ani odchod z republiky. V Anglii se jí nepodařilo navázat na úspěšnou hereckou kariéru a ve své profesi se neprosadila. Závěr života pak prožila na Maltě a po smrti manžela v Čechách. Autor nám předkládá vzpomínky přáttel na tuto neobyčejnou ženu, která s noblesou přestála řadu životních karambolů. Především se zaměřil na poslední roky hereččina života.

 

Roztříštěná mysl- Oxnam, Robert B.

    - Tommy, Boby, Wanda to jsou jen tři z jedenácti osobností mezinárodně uznávaného učence Roberta Oxnama. Kniha je strhujícím popisem odvázného boje autora s jeho často nepochopenou nemocí. Kniha je doplněna epilogem renomovaného psychiatra Jefferyho Smithe, který Oxnama léčil, a který mu pomohl vynést na světlo jeho různé osobnosti a porozumět dětskému traumatu, které stálo v pozadí této nemoci. Kniha osloví zájemce o beletrii, dotýkající se témat duševní nemoci, o populární psychologii a příběhy slavných osobností.

 

Pohled do slunce- Yalom, Irvin D.

    -Tato kniha je vyznáním zkušeného psychoterapeuta, jednoho z hlavních představitelů světové skupinové psychoterapie a autora proslulých psychologických bestsellerů. Ranou, kterou v této knize Irvin D. Yalom nemilosrdně otevírá a která každého z nás po celý život provází, je vědomí vlastní smrtelnosti. A protože nejsem s to žít s pohledem upřeným přímo do slunce tohoto poznání, snažíme se pomocí nejrůznějších psychických mechanismů tomuto drtivému vědomí uniknout. Přes všechnu snahu však na ně stále narážíme, a to především tehdy, kdy se nám už konečně zdá, že jsme se pojistili zvenčí, ať skrze majetek, pocit úspěchu, nebo krátkodobé smyslové uspokojení. Mnohé psychické nemoci mají svůj původ právě v úzkosti ze smrti a v závěru své knihy Yalom tento strach prohlašuje dokonce za kořen všech ostatních psychických poruch. V knize se setkáme se slavnými postavami světové filozofie a literatury, z nichž mnohé už známe z předchozích Yalomových knih.

 

Město strachu- Brussolo, Serge

    - Sao Carmino je blažené město vybudované v amazonském pralese, pozemský ráj bez nadřízených úřadů. Vládne mu Učitel, který jako ve škole známkuje všechny obyvatele za jejich skutky podle svých vlastních pravidel, přičemž dbá na rovnováhu mezi dobrými a špatnými známkami. ,,Obyvatel města smí zabít kohokoli, pokud jindy zachrání dítě z hořícího domu´´ - dobrý skutek zahladí špatný skutek. Celková známka musí být průměrná, jinak ihned následuje trest a žák nebude žít dlouho... Jedno pravidlo je ovšem svaté: dbát na zájmy města a nedotknout se ho ani neuctivým slovem. Známky za tento prohřešek jsou nejhorší! Město se však rozkládá na území, na němž odedávna žily opice, které se nepřestávají domáhat svého vlastnického práva. Již ovládly hřbitov, ležící za hranici města, neboť obyvatelé nesmějí myslet na smrt. Celé Sao Carmino je přitom jedním velkým luxusním domovem důchodců! Opice se stávají drzejšími a agresivnějšími, odvažují se do ulic, již útočí na psy... Prý také vyhrabaly a otevřely rakve a požíraly lidské ostatky. Duše zemřelých do nich vstoupily a nyní přicházejí zúčtovat. Obyvatelé města jsou bezbranní, dochází k nevysvětlitelným úmrtím, strach se šíří městem... Navíc se ve městě objevit Matt Meetchum, údajný novinář vyslaný odborným časopisem zaměřeným na architekturu. Většinu času však tráví slíděním, které má s urbanismem pramálo společného. Před rokem totiž vzrušila město pozoruhodná loupež- z vyhlášeného klenotnictví zmizely diamanty za milion dolarů. Lupič nebyl nikdy vypátrán a kořist zmizela beze stopy.

 

Zakázaná láska- Farooki, Roopa

    - Příběh začíná v Londýně, kde se jednoho rána Aruna rozhodne zásadně změnit svůj život. Přestože je již rok vdaná za pohledného lékaře, který ji velmi miluje, není šťastná. Stále ji pronásledují démoni minulosti. Má pocit, že její život není to , v co doufala, a na chvíli zauvažuje dokonce i o sebevraždě jako možném řešení. Nakonec se ale rozhodne vrátit se do svého skutečného domova, Singapuru, kde prožíla celé své dětství. Zde na ni čeká Jazz, její nejlepší přítel, kterého kdysi bez vysvětlení opustila. Jejich vztah byl komplikovaný a postupně se tankrát změnil na milostný. Aruna během něj dokonce třikrát potratila, ale poté, co odhalila krutou pravdu o sobě a Jazzovi, utekla bez rozloučení do Londýna. Bohužel ani v Londýně  se jí nepodařilo na něj zapomenout. A tak inspirovaná dopisem od Jazzova adoptivního otce, který mezitím umírá v malajské nemocnici, odjíždí sama do Singapuru.l Doufá, že se jí zde podaří vyrovnat se svou minulostí a smířit se s těmi, které miluje. Zjišťuje ale, že vrátit se domů je pro ni těžší, než bylo ho opustit. Kromě toho musí ještě zápasit se svými vlastními démony. Trpí bipolární poruchou, kterou se snaží léčit po svém, drogami. To vše jí její cestu hledání vlastní identity neusnadňuje.

 

Odměna- Loukotková, Jarmila

    -Psychologický román s prvky thrilleru. Napínavý příběh mladého muže, který se ve snaze uniknout průměrnosti vydá na dráhu zločinu.

 

Můj život s puberťáky- Anonym

    -Autorka skrytá za označením Anonym je matkou tří (velmi rychle) dospívajících potomků, které nadevše miluje. Se svou rodinou žije v Londýně. Publikovala sloupky zachycující její autentický rodinný život ve víkendové příloze britských novin Guardian. Její uprímný, přímočarý pohled na chod jedné normální rodiny se třemi dospívajícími dětmi se dočkal tak nadšeného čtenářského přijetí, že vychází knižně. Každá čtenářka (či čtenář), která má děti ve stejně ,,obtížném´´ věku, si při četbě knihy bude nejspíš říkat- ano, to znám, popřípadě se stejně jako autorka podivovat, jak je to možné, že se z jejich roztomilých, veselých  a dobře vychovaných dětí stali téměř za jedinou noc revoltující, náladoví, ufoni, se kterými se nelze domluvit... A kdo doma puberťáka (ještě) nemá, bude se nejspíš snažit přesvědčit sám sebe, že JEMU se to přeci stát nemůže. V každém případě je tato kniha, od které se nebudete moci odtrhnout, neboť je plná citů, bolesti a černého humoru- a situací, nad nimiž můžete buďto plakat, nebo se jim hystericky smát.

 

Soukromá válka pana Wilsona- Crile, George

    - Tato kniha je pravdivým příběhem, v němž texaský kongresman a agent CIA společně naplánovali a uskutečnili největší a nejúspěšnější operaci CIA v historii studené války. Jednalo se o financování afghánských mudžahedínů v boji proti sovětské armádě, která vtrhla do jejich země. Tento strhující příběh poslední bitvy studené války je stále ještě neznámou stránkou naší nedávné minuosti. Nabízí rovněž klíč k porozumění dvěma nejdůležitějším událostem moderních dějin- náhlého zhroucení Sovětského svazu a sílící moci militantního islámu.

 

Královna krásy- Stínil, Luděk

    - Marcela neprožívá nijak jednoduché údobí života: její přítel Erik ji opustil a odletěl za prací do Ameriky, její blízcí od ní očekávají vítězství ve školní soutěži Královna krásy- její největší konkurentka v šanci na vítězství Kristýna ji nenávidí... Marcela se ale nevzdává; i když čelí nepříjemným výhrůžkám a dokonce i fyzickému nebezpečí, za pomoci nejlepší kamarádky Šárky se snaží všechny ty složité situace ustát... Která z dívek nakonec vyhraje? A neobjeví se na scéně ještě třetí adeptka na vítězství?

 

Milostný život- Šalevová, Cruja

    - Tento román rozvíjí příběh rozporuplného vztahu mladé ženy s o čtyřicet let starším mužem. Nadějná studentka Jaara, která dosud velda poklidný manželský život, bezhlavě propadá kouzlu Arjeho, starého přítele a bývalého spolužáka svého otce. Nevyrovnaný a destruktivní vztah vrhá nové světlo na Jaařin předešlý život i na tajmestvím obestřenou minulost jejich rodičů. Vzrušení ze záhadného a krutého muže a nepoznaná sexuální rozkoš se mísí s ponížením, kterému ji Arje neustále vystavuje. hrdinka se musí zbavit závislosti, pochopit, že není cesty zpět, a pokusit se najít ztracenou sebeúctu. Milostný trojúhleník Arjeho, Jaary a jejího manžela Joniho se nakonec ukáže být jen odrazem událostí, které se odehrály již před čtyřiceti lety, a ozvěnou daleko staršího talmudického příběhu.  Šalevová vypráví příběh jedním dechem, rafinovaným a mladistvým jazykem plným erotického napětí i sebeironie. Její osobitý styl, kombinující nejrůznější jazykové vrstvy od hovorového až po biblický jazyk, povyšuje zábavnou ženskou četbu na úroveň kvalitní a inteligentní literatury.

 

Hříšný vévoda- Ashworth, Adele

    - Romantický příběh plný tajemství, nebezpečí a nečekaných odhalení. Příběh, v němž nechybí láska, touha a vášeň. Vivian, kterou všichni považují za vdovu, žije v poklidném městečku v Cornwallu. Nikdo ze sousedů nemá ani ponětí, že je to žena z vyšší společnosti, která utekla z Londýna, aby zachránila jméno rodiny před skandálem. Jenže teď se objevil někdo, kdo jí vyhrožuje, že tajemství prozradí... Jeho mlčení si může Vivian vykoupit tím, že získá vzácný rukopis Shakespearova sonetu s autorvým podpisem, který vlastní samotářský a tajemný Wiliam Raleigh, vévoda z Trentu. Muž, jehož pověst je černější než nejčernější cornwallská noc. Muž, jemuž se raději všichni vyhýbají a mluví  něm se zatajeným dechem... Vivian však nemá jinou volbu, než se vydat do jeho ponurého domu.

 

Láska z konce světa- Gabrielová-Makoliová, Petra

    - V této knize vypráví autorka příběh šestnáctileté Jany, která namísto vytouženého prázdninového vandru  se třídou odjíždí na dovolenou s rodiči a bratrem Jakubem do malé vesnice Černovice. Je naštvaná na celý svět, že musí trávit prázdniny pod dozorem rodičů. Postupem času ale zjišťuje, že to není vůbec špatné a mezi poznáváním hradů,zámků i krás jižních Čech najde na konci světa spoustu nových přátel a možná i toli očekávanou lásku.

 

Smrt nechodí pěšky- Kačírková, Eva

    -Tři různé příběhy, které přesto něco spojuje. Je to především autorčin podmanivý vyprávěci styl, překvapivé vyústění příběhu a sonda do propletených vztahů lidí, jež zasáhne nečekaná pohroma. Nůž na všechno se odehrává v Bulharsku, kam přijely dvě české studentky s vidinou bezstarostné dovolená. Potká je však nečekané rozčarování. Ester při příchodu do pokoje přivítá pošlapaná růže a muž ležící v její posteli. Smrt nechodí pěšky  je příběhem o provinění, výčitkách, lžích i bezmezné lásce, které otřesou honosnou vilou úspěšného spisovatele a zároveň ztraceného alkoholika. Děti a smrt poutavě  nahlíží do nitra malé dívenky, která se náhle a bez varování musí vyrovnat s tvrdou ránou osudu. Vyšetřování podivné autonehody totiž odhaluje i to, co mělo zůstat raději skryto.

 

Povídky odjinud; Povídky ze starého cylindru- Fischl, Viktor

    - Povídky odjinud ,,.... se mi často zdají nebýt z toho světa. Odehrávají se na Dálném Východě, anebo se zrodily z toho, co o této části světa vím. Přeskakují ze země do země a ze světadílu do světadílu a jejich  náměty jsou zrovna tak pestré a rozdílné jako ty země samy.´´ Tak charakterizoval 94letý, téměř slepý spisovatel své poslední dílo, které nyní vychází česky. Některé povídky, psané na starém psacím stroji, vznikaly už v dřívějších letech a bylo třeba je ,,dotáhnout´´, ty poslední autor dktoval přímo z hlavy. Škoda, že mnoho dalších příběhů zůstalo ve spisovatelově šlechetné hlavě nedovyprávěných.

Povídky ze starého cylindru předkládají čtenáři tragikomické příběhy lidí různých ras, náboženství a politických názorů, které autor nasbíral a dokreslil z doby svých izraelských  diplomatických služeb. I z nich- jako z celého Fichlova díla- vyzařuje hluboká lidskost, snášenlivost a moudrost.

 

Valčík s babiznou aneb Tu a tam po světě- Fridrich, Milan

    - Milan Fridrich coby cestovatel a autor úvah a postřehů z putování po rozličných koutech světa se, řečeno s poťochlou  nedsázkou, poněkud podobá příslovečnému neštěstí- ani on totiž nechodí po horách, nýbrž po lidech. Ať navštíví kteroukoli končinu, snaží se proniknout k její duši a tu duši řádně potěžkat, prozkoumat a ohmatat- a cosi takového nelze  činit jinak než zvažováním vášní, moudrostí i pošetilostí tamních obyvatel a nahlížením do jejich nynějších i dávných příběhů a skutků. Díky fejetonům a cestopisným črtám shromážděným v této knize objedete svět od Pekingu po New Orleans, okusíte chutě a vůně kraje Champagne, parmského sýra i čínského rychlíku, proniknete do tajemství belgických pralinek i nozozemské štědrosti, necháte se prostoupit  rozporuplností Balkánu i Blízkého východu a vůbec se vnoříte do barvitosti světa, po němž chodit  je koneckonců veliké štěstí, a to i tehdy, když vám zlomyslný osud přistrčí do náruče babiznu a příměje vás skočit si s ní valčík.

 

Moje první říkadla

    -Výběr nejoblíbenějších lidových říkadel, předávaných už léta z generace na generaci. Knížka je určena především nejmenším dětem a jejich rodičům či prarodičům ke společnému předčítání: nad krásnými obrázky Vlasty Švejdové se děti naučí říkanky, na kterých jejich mámy a tátové, babičky a dědečkové sami také vyrůstali.

 

Jantarová komnata- Petrovskij, Nikolaj

    -Osudy nádherné Jantarové komnaty, symbolu kulturních ztrát druhé světové války, patně zůstanou jednou z nejdramatičtějších  záhad v dějinách umění. Všechny teorie a výzkumy, které měly vést k poválečnému nalezení komnaty, byly přes dlouholeté snahy celých týmů historiků i novinářů stále marné. Mnoho bílých míst zůstalo dokonce i v okolnostech spojených s demotáží a odvezením Jantarové komnaty fašisty z Jekatěrinského paláce. Některé nové poznatky a věcné informace přináší do této záhady i tato publikace nikolaje Petrovksého, doplněná spoustou vzácných fotografií. Autor se ve svých závěrech opírá o nově objevené archivní dokumenty. Kniha je určena pro širokou veřejnost zajímající se o umění a také o dějiny druhé světové války.

 

Doktor zabiják- Bazell, Josh

    - Příběh charismatického lékaře a zároveň mafiánského zabijáka začíná zavražděním jeho prarodičů, kteří ho odmalička vychovávali. Ujme se ho rodina Locanových. Mafiáni. Pietro využívá jejich kontaktů a zavražděné prarodiče pomstí. Zaplétá se stále těsněji s mafií. Stává se z něj chladnokrevný zabiják a nájemný vrah. Po čase se však chce od tohoto života odtrhnout a využívá možností programu na ochranu svědků.

Vystuduje medicínu a pod novým jménem začne působit jako lékař v nemocnici na Manhattanu a myslí si, že nechal mafiánský život dávno za sebou. Jenže ani zde nenalézá klid. Neúprosná chapadla mafie ho dostihnou. Začíná boj na život a na smrt.

 

Jak (ne)zabít vlastní matku- Calmanová, Stephanie

    - Autorka vtipným způsobem zachycuje vztah matky a dcery. Dcerou je žena ve středním věku, která má na krku manžela, dvě malé děti a teď ještě ke všemu i svéráznou stárnoucí matku. Autorka na řadě půvabných historek ze života vlastní rodiny dokazuje, jak je někdy těžké uznat vlastní matku jako lidskou bytost se všemi jejími slabostmi a otravnými zlozvyky. Dozvíte se, jak neztratit nervy a sebeovládání, když máte matku ,,na zabití´´ !

 

Jen jedno jablko denně, příběh lásky a uzdravení z anorexie- Woolfová, Emma

    -Ve svých dvaatřiceti letech se Emma rozhodla čelit největší výzvě svého života: překonat závislost na hladu, cvičení a sebekontrole a překonat anorexii. Poté, co potkala muže svých snů (a rozhodla se strávit s ním život a založit rodinu), rozhodla se zastavit hladovění a začít žít. Emma také začala psát pravidelný sloupek pro The Times, v němž přibližuje svůj pokrok v tomto boji.

 

Deník třídního otloukánka aneb jak jsem zvítězil nad šikanou- Gale, Eric Kahn

    - Pravidla, jimiž se řídí druhý stupeň základních škol, nám často zůstávají záhadou. ale pro Erika Haskinse je to záhada, kterou potřebuje vyřešit, a velmi rychle. Do šesté třídy to byl normální kluk, ale z nějakého nevysvětlitelného důvodu z něj parta spolužáků udělala Pošuka. Dokonce i jeho nejlepší přítel se postaví proti němu. Eric nemůže pochopit, proč se stal Pošukem právě on. Dojde mu to až ve chvíli, kdy se dozví o Knize šikany- tajemném průvodci, který učí, ,,jak dělat potíže, niž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být Někdo.´´ A taky , jak vybrat Pošuka, tedy toho, jenž se stane tím nejrapnějším z nejtrapnějších na celé škole. Eric Haskins zatím zůstává Pošukem, ale je odhodlán nezůstat na nejnižším stupínku společenského žebříčku navždy.

 

Lásky a nelásky- Lanczová, Sandra

    -Tato kniha vypráví o dvojici dívek, Nataše a Julii, které společně nastoupily na vysokou školu a sdílí jeden malý pokojíček na koleji, přestože mezi sebou nemají zrovna nejidyličtější vztah. Tichá a poněkud uťápnutá Julie nerozumí chování své bohémské kamarádky, která jí připadá poněkud do větru, a notně rozverná Nataša zase nechápe plachost své spolubydlící. Přesto se však během několika dní dostanou obě do prakticky těch samých situací- a každá je vyřeší po svém. Obě totiž hledají lásku a jejich životy se jakoby v paralele opakují, aniž by se jedna dokázala poučit chybami té druhé, protže ty vztahy, které prožívají, v podstatě příliš láskyplné nejsou.

 

Avena skrytá- Curleyová, Marianne

    -Ebony vždycky věděla, že je jiná. Odlišovala se svýma fialovýma očima a její úzkostliví rodiče ji po celé dětství drželi na farmě v odlehlém údolí, kde ji i sami vzdělávali, chránili ji před každým nebezpečím- skoro jako by ji skrývali. Jenže teď se v Ebony něco mění. Něco, co se skrýt nedá. Dívka září, každým dnem je o něco krásnější a silnější. Když jedné osudové noci potká zvláštního, citlivého Jordana, něco uvnitř ní vybuchne- něco, co je vidět z nebes, něco, co od základů promění její dosavadní život. Ebony zatím neví, že je uloupený anděl, ukrytý na zemi. Jenže teď, když jí nebesa našla, budou ji chtít zpátky.

 

Přirozené příčiny- Oswald, James

    - V tajné místnosti starobylého edinburského sídla je nalezeno zohavené tělo mladé ženy se všemi známkami rituální vraždy, ke které muselo dojít minimálně  před šedesáti lety. Pro detektiva inspektora Anthonyho McLeana by měl být dávný případ jen okrajovou záležitostí, ale mladý kriminalista je brutální smrtí mladé dívky natolik otřesen, že se rozhodne přijít záhadě na kloub.

Ve stejnou dobu zachvacuje obyvatele Edinburghu strach, protože  ve městě dochází k řadě nevysvětlitelných krvavých vražd, nad kterými si místní policie jen marně láme hlavu. Inspektoru McLeanovi intuice napovídá, že všechny případy jsou nějakým nevysvětlitelným způsobem spojeny s onou dávnou rituální vraždou. Čím hlouběji do vyšetřování proniká, tím častěji ho napadá kacířská myšlenka, že ve městě řádí dávné zlo... ale je-li tomu opravdu tak, jak má tu hrůzu zastavit?

 

Brouk- Horská, B.M.

    - Během oslav pohanského svátku Johannus na finském ostrově Ukko Kokko nevysvětlitelně zmizí dívka a o několik hodin později i mladý muž. Utopila se? Ublízili jí? Vytratili se spolu? Pomoc při hledání svědku nabízí detektivní inspektorka Elen Jollyová. Namísto drobné výpomoci finské policii je však Elen vtažena do složitého a temného případu. A oběti začnou přibývat...

 

Příběh jednoho manželství- Greer, Anrew Sean

    -Myslíme si, že ty, které milujeme, známe. Touto myšlenkou začíná spletitá a zničující cesta Pearlie Cookové za odpovědí na tajemnou otázku, zda jsme skutečně schopni poznat člověka, kterého milujeme- svho životního partnera.

Pearlie je spokojenou ženou v domácnosti a žije se svým manželem a synem v nově vybudované čtvrti na okraji San Francisca. Nečekaná sobotní návštěva neznámého muže změní celý její život. Všechny Pearliny životní jistoty jsou náhle ohroženy. Co od ní onen cizinec chce? Co jí vlastně za svých sto tisíc dolarů nabízí? Zná vůbec svého vlastního muže? Po celých šest měsíců se Pearlie snaží konečně pochopit svět, který ji obklopuje mimo bezpečný domov. Její příběh není jen uvažováním nad zákonitostmi lásky a vztahu, ale také nad následky válek. příběh jednoho manželství popisuje životy tří osobností odehrávajících se v čase politické  nejistoty, rasových nepokojů a sexuáního útlaku. Každý z hlavních představitelů příběhu je chycený v pasti své doby a dokazuje, co všechno je schopen oětovat a kam až zajít, aby se ze své pasti vymanil.

 

Pravda o markýzi- Jeffries, Sabrina

    -Oliver, markýz Stoneville, je nejstarší z pěti lehkovážných sourozenců, jejichž činy jsou trvalým zdrojem londýnských pikantních klevet. Nyní se však zdá, že je nezřízenému životu konec! Rázná babička se už nemůže na počínání svých vnuků dívat, a tak jim dala tvrdé ultimátum: pokud se do roka neožení, budou se muset rozloučit s dědictvím po rodičích.

Oliver má však plán, jak se z hrozícího sňatku vykroutit. Přivede domů snoubenku, kterou mu babička neschválí. A kde by mohl najít vhodnější aktérku takovéto komedie, než v proslulém nevěstinci? Nemohl ovšem tušit, že tam potká Marii Butterfieldovou, která přijela z Ameriky a v domě prodejné lásky se ocitla pouhou náhodou.

Zpočátku jsou karty jasně rozdané: Oliver hodlá využít Marii k dosažení svého cíle a na oplátku jí pomáhá hledat zmizelého snoubence. Záhdy ho ovšem začne trápit malý problém: pokud toho muže najdou, pak se mu Marie ztratí ze života- a to pomyšlení se Oliverovi líbí stále méně. V její přítomnosti se mu totiž daří shodit masku cynika a být sám sebou. I Marie tápe: je si vědoma svého zasnoubení, ale to, co cítí v Oliverově přítomnosti, nikdy dříve nepoznala... Jak vykročit ze začarovaného kruhu, aniž by se zachovala nečestně?

—————

Zpět