Nové knihy v našem knihovním fondu

21.09.2015 09:45

Vážení čtenáři, do našeho knihovního fondu přibylo několik nových knížek. Některé jsou zakoupené a některé získané z projektu Česká knihovna. Doufáme, že se Vám knihy budou líbit a že nás brzy navštívíte.

POHÁDKY O NEPOTŘEBNÝCH VĚCECH A LIDECH - GOLDFLAM ARNOŠT

    - Můj otec, čili tata, schovával všechno možné. Měl doma cenné věci, ale taky úplné šunty. Někdy mi ukazoval, kde co je. Třeba zlatý prstýnek byl mezi ponožkami, zlatá mince s císařem Františkem Josefem zase pod košilemi. Já jsem mu vždycky říkal: ,,Tato, to já zapomenu... ´´ A on: ,,Proto ti to ukazuju, abys to našel, až já tady nebudu!´´

Když zemřel a já jsem po něm vyklízel, našel jsem ve sklepě mimo jiné krabici a na ní bylo jeho písmem napsáno Staré nepotřebné hadry. Na co schovával staré hadry? Bylo mi to divné. Říkal jsem si, že to tam napsal, aby možná oklamal zloděje. A s tím jsem krabici otevřel, že na mě odtamtud  zazáří třeba zlaté hodinky po dědečkovi. Jenže nic! Uvnitř byly opravdu ústřižky látek, děravé kapesníky a ponožky. Prostě staré a nepotřebné hadry.

Uplynula léta, já jsem na to málem zapomněl, a pak se to náhle vynořilo. Vřdyť to může být pohádka! A  v mé hlavě se objevovaly další nepotřebné věci a taky tak či onak nepotřební lidé, zlí i dobří. Takže jsem ty pohádky napsal, myslím, že jsou pro děti, ale i pro dospělé. Jak se komu zlíbí.

Ať vás baví číst ty pohádky tak, jako mě bavilo je vymýšlet a psát.

 

ZE SVĚTA ISLÁMU - MUSIL ALOIS

    - Alois Musil byl jedním z nejvýznamnějších českých orientalistů a právem získal světový ohlas. Jako katolický kněz a exponent rakousko-uherského dvora i buržoazního Československa byl komunistickým režimem systematicky vytěsňován z čítanek i z paměti národa. Částečné nápravy tohoto  stavu se daří dosáhnout až od devadesátých let dvacátého století. Musilovy práce zůstávají dodnes pro badatele nenahraditelným zdrojem informací. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Stal se spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů a přátelství domorodců mu umožnilo shromáždit poznatky využívané biblisty, etnografy, religionisty, kartografy či archeology. Dosud nepublikovanou monografií o historii, věrouce a různorodých proudech nejmladšího monoteistického náboženství s názvem Ze světa islámu autor dokončil v roce 1941, v protektorátní době ale nemohla být vydána. Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. Z pera katolického kněze je navíc důležitým příspěvkem k mezináboženskému dialogu.

 

LOGOPEDICKÉ HÁDANKY - HAVLÍČKOVÁ JANA, EICHLEROVÁ ILONA

    -Hádanky ve formě veršů jsou určeny k upevňování výslovnosti českých hlásek a současně rozvíjejí u dětí smysl pro rým, rytmus a jazykový cit. Dvouřádkové hádanky tvoří mezistupeň mezi cvičením slova a básničky. Navíc jsou hádanky pro děti zábavné, protože se na jejich přečtení samy podílejí tím, že hledají vhodné slovo.

 

O MODRÉM SVĚTLE - KROLUPPEROVÁ DANIELA

    - V poutavém a napínavém ,,příběhu v příběhu´´ se seznámíme s vyprávěním o chlapci Otíkovi, který nerad čte a nemá vztah ke knížkám. Dostal však pohádkový příběh o modrém světle a chtěl by se dozvědět, jestli mládenec Jaromír zlomí moc kouzla, jímž mu zlý černokněžník ukradl zrak. Otíkovu zvědavost navíc zvyšuje skutečné modré světlo v okně protějšího domu. Přemůže Jaromír hrozné kouzlo a podaří se Otíkovi překonat těžkosti při čtení? A jak je to se záhadou modrého světla? Současně s líčením dětského objevování přitažlivosti knížek autorka postupně rozvíjí pohádkový děj, v němž se tajemně proplétá skutečnost z Otíkova okolí a děj pohádky o boji s nezdarem a zlými kouzly.

 

BÁSNÍK/ ROMÁN O IVANU BLATNÉM - REINER MARTIN

    - Martin Reiner se poezií a osudem básníka Ivana Blatného zabývá usilovně již třicet let. Byl autorem scénáře prvního televizního dokumentu o Blatném a desítek novinových článků a rozhlasových pořadů, stál za převozem Blatného pozůstalosti z Londýna do Památníku národního písemnictví, organizoval slavnostní ukládání ostatků Blatného na brněnském Slavíně a významně se podílel i na umístění básníkovy pamětní desky na jeho rodném domě na Obilním trhu. V roce 2000 začal pracovat na románu o básníkově nevšedním životním příběhu. Blatný zažil v Československu nejprve velkou literární slávu, po své emigraci do Anglie v březnu 1948 pak naprostý pád a snahu o vymazání svého jména z českých literárních dějin.

 

FABRIKA - TUČKOVÁ KATEŘINA A KOL.

    - Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největší slávy. Látky ze zdejších textilek zaplavovaly doslova celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach v 19.století proměnil město v sebevědomé a moderní  centrum. Slavné vily, nádraží, ulice a parky a koneckonců i brněnský hantec, to vše vznikalo v souvislosti s rozvojem textilnictví. Odvrácenou stranou tohoto vzmachu však byly stávky zbídačených dělníků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících od rozbřesku do noci v prachu a hukotu tkalcovských strojů.

Tato kniha vypráví příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu  a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru.

Kniha je doplněna odbornými hesly a fotografickým materiálem z brněnských archivů, a je tak dokonalým průvodcem po dnes již zaniklém textilním Brně.

 

TETOVANÁ TETA - FISCHEROVÁ DANIELA

    -Sbírka absurdních básniček pro děti předškolního věku, ale také pro jejich hravé dospělé! Je chytrá a vtipná a začíná od velmi jednoduchých říkadel- od nonsensových her s jazykem až k větším básním. Básničky doprovází humorné a smysl dokreslující ilustrace Jaromíra Plachého.

Mám jednu tetovanou tetu,

patří k ní strýcový strýc.

Oba se mají čile k světu,

a víc už o nich nevím nic.

 

TSUNAMI BLUES - PILÁTOVÁ KATEŘINA

    - (ukázka z knihy) - Jenůfa - Dost dobře se po tomhle domku nemůže nerozhlédnout. Ricardo byl tepve v posledním ročníku na vysoké, ona přijela po letech znova na Kubu. Nebyla tenkrát šťastná ani rozechvělá z návratu. Jen se jí ulevilo. Začala učit na univerzitě češtinu, vysvlékla se z úzkosti tolika zim. Nechce Ricarda vidět, protože v něm uvidí sebe. Uvidí, jak rozhodně není ta holka, co ji Ricardo ohnul u vyřezávaného stolu. Uvidí jeho vrásky, jeho uštvaný výraz nebo jeho ženu, která určitě zestárla víc , než  by si Jenůfa dokázala v Olomouci představit, přestože je mladší než Ricardo. Je to ale jinak. Ricardo vyjde před domek. Nasadí si svoje brýle, nosí pořád ty samé lennonky, a zamžourá na Jenůfu. Nevypadá starší, než si ho pamatovala, vypadá mladší. Vypadá dobře. Líp než na vysoké .

 

HAGIBOR - SLAVICKÁ MILENA

    - (ukázka z knihy) - Konečně Ábel zavolal. Konečně se ozval. Přijel do Londýna z Berlína a žije na Tolmers. Byla jsem připravena na nějakou zříceninu, ale ten dům na Tolmers ne severní straně náměstí je docela pěknej, vchod má orámovanej sloupky a vedou k němu dokonce schody. Squat jsem si každopádně představovala jinak. Sedli jsme si na schody, dovnitř mě Ábel nevzal, a já jsem pokukovala po lidech. Nelíbili se mi. Kousek od nás seděl kluk, díval se strnule, zorničky jako špendlíkový hlavičky, neslyšně pohyboval rty. Ábel mi řekl, ať se na něj nedívám. Ať se na nikoho tady moc nedívám, že to nemají rádi. Řekl, že tady nejsou jen takový, ukázal na toho kluka, řekl, že tady bydlí i spisovatelé a básníci, ale nejsou na tom o moc líp. Řekl, že mu tuhle adresu dal někdo ve vlaku z Berlína, už si ani nepamatuje, proč se spolu dali do řeči. Já jsem si ale prohlížela lidi dál, dál jsem je okukovala, a pak jsem se Ábela  zeptala, jestli tady spí v tom tričku. Dvacátýho druhýho srpna totiž, když bylo v Praze plno tanků, tak si Ábel napsal fosforeskující barvou na tričko I must be killed by my brother because God loves me a chodil v tom tričku mezi tanky. Prokop mu tenkrát dal tu přezdívku. Od tý doby už skoro deset let v tom tričku spí. Ruský vojáci anglicky neuměli, ale tady? Mohl by někoho inspirovat.

 

ČTENÍ NENÍ ŽÁDNÁ NUDA - ČERNÁ OLGA

    - Říká se, že české děti nečtou. Možná to ale není úplně pravda. Jenom třeba nečtou to, co bychom si my představovali, že by číst měly. Děti můžeme ke knihám a čtení motivovat různými testy a cvičeními, ale samozřejmě ne na známky. Knížka přináší ukázky testů a úkolů, které autroka používá při práci v knihovně, a to zejména s mladšími školními dětmi. Ty v nich odpovídají na otázky související s přečteným příběhem, vymýšlejí různé varianty zakončení. Kde v příběhu by měla být ježibaba a kde třeba kouzelník.

 

DENÍK ŠPATNÉ MATKY - CALMANOVÁ STEPHANIE

    - Šokující, legrační a pravdivá zpověď autorky Stephanie Calmanové, která otevřeně vypovídá o svých názorech, úspěších i neúspěších v roli matky, boří všechny tradice. Vtipné repliky, odkazy a citáty inspirují generaci mladých žen po celém světě. Deník psaný s humorem a nadsázkou neodsuzuje poslání matky, ale v žádném případě je nepovyšuje nad smysl života.

 

PLÁČ V POUŠTI - SAILLO WARDA

    -Otec, bývalý světák, ale muž bez výraznějšího sebevědomí, není schopen snášet samostatnost své ženy. Rozčiluje ho, že manželka nerespektuje konvence a neposlouchá ho na slovo. Bije jí, dělá scény, žárlí na ni, propadne drogám. V hlavě se mu zrodí ďábelský plán a pětiletá dcera Warda se o něm dozví. Stojí před těžkým rozhodnutím - má poslechnout otce, nebo držet při matce? Warda udělá, co jí  nařídí otec, jde si hrát se sestrou na ulici. Stane se, co maminka předpověděla...

Dcera cítí, že nese vinu na matčině smrti, a trápí jí výčitky. Otec se ocitne ve vězení, děti jsou ponechány napospas osudu.

Dnes, po více než dvaceti letech, se Warda Saillo vrací na místo hrůzy. Znovu prožívá tehdejší konflikt a zbavuje se pocitu viny. Smutek ale zůstává a cesta zpět je dlouhá, slzavá a bolestná.

 

MILOVALA JSEM TYRANA - BRÉHATOVÁ CAROLINA

    -Autorka, francouzská novinářka, se během svého pracovního pobytu v New Yorku seznámí s mladým Američanem Julianem, emotivním hudebníkem. Je to velká láska, ale trochu jako na houpačce. Jednou je partner chápavý a štědrost sama, jindy vyžaduje nepřiměřenou pozornost, má záchvaty hysterie, zuřivosti a žárlivosti. Caroline se tak postupně stává obětí klasického psychopatického manipulátora, který na ni velice šikovně vyvíjí psychický nátlak. Po sňatku se situace ještě zhorší. Julian Caroline deptá a vyčítá  jí, že není schopna se postarat o dítě, které se stává hlavním nástrojem jeho manipulativní strategie. Sebevědomá a duševně vyrovnaná žena se mění v uzlíček nervů a kolotoč slovního a fyzického násilí se roztáčí čím dál rychleji.

Kniha je mistrovskou psychologickou studií narušené osobnosti a zároveň varováním. Čte se jedním dechem.

 

HLEDÁNÍ ALJAŠKY - GREEN JOHN

    - Předtím. V celé dosavadní existenci Milese Haltera zvaného Váleček se zatím nic zajímavého nestalo, a tak jeho posedlost slavnými posledními slovy významných osobností v něm vyvolala ještě větší touhu hledat své velké Možná. Vypraví se tedy do občas bláznivého, trochu nejistého a rozhodně ne nudného světa internátní školy Culver Creek a život přestane být bezpečný - ba změní se v pravý opak. Jen o pár dveří dál totiž bydlí nádherná, chytrá, zábavná, sexy, sebedestruktivní, ujetá... a zkrátka úžasná Aljaška Youngová, kapitola sama pro sebe. Vtáhne Válečka do svého světa, nasměruje ho k velkému Možná a uloupí mu srdce. Potom. Nic už není takové jako dřív.

 

TAJEMSTVÍ SMRTI POLÁRNÍKA R.F.SCOTTA - DUFFACK J.

    - Anglický polární badatel a cestovatel Robert Falcon Scott se v letech 1901- 1904 a 1910- 1913 proslavil svými cestami v Antarktidě. Jak je známo, na poslední polární výpravě Scott se svými čtyřmi druhy při návratu z jižního pólu tragicky zahynul.

Kniha, kterou berete do svých rukou, se snaží odhalit záhadnou příčinu Scottovy smrti i smrti jeho druhů a respektuje přitom objektivní těžkosti vyplývající z hladu a chladu, s nimiž Britové bojovali při návratu na základnu na Evansově mysu.

Autor svědomitě analyzuje oba velké Scottovy deníky, především ale odhaluje tajemnou příčinu smrti všech aktérů tohoto zapeklitého dramatu. Sleduje širokou škálu motivací scottových aktivit ne ve smyslu PROČ, ale spíše JAK.

Autor nabízí šokující rozluštění tragédie a zároveň vzdává úctu všem, kteří byli před sto třemi roky účastníky tohoto velkého dobrodružství.

 

LÁSKA V ZEMI ŽALU - SASSONOVÁ JEAN

    -Joanna Askarí Husajnová se narodila arabskému otci a kurdské matce, vyrůstala střídavě v Bagdádu a Kurdistánu. Dík matčině výchově pokládala za svou vlast vždy Kurdistán, jehož výjimečnou přírodu a staré tradice si oblíbila. Tehdy ještě netušila, jaký krutý osud jí a mnoho dalších Kurdů čeká. Když Joanna dospěla, rozpoutal Saddám Husajn nelítostný teror, který měl tragický dopad na její život i na osudy jejích kurdských přátel a rodiny. V té době se zamilovala do pohledného kurdského mladíka, bojovníka za svobodu, a po odchodu z Iráku s ním žila v horách Kurdistánu. Krátce po svatbě jen se štěstím přežila chenický útok, který Saddám nařídil proti Kurdům. Museli uprchnout a v neustálém ohrožení života putovali kurdskými horami a vesnicemi, až se nakonec uchýlili do bezpečí v sousedním Íránu. Zdálo se, že Joanniny sny jsou v troskách. Ale nebyla to pravda. Joanna s manželem si vybudovali nový život, když sny o kurdské svobodě po svržení Saddáma Husajna znovu ožily. 

 

SAMA PROTI PSYCHICKÉMU TERORU - LAASNEROVÁ LEA SASKIA

    - Dětství Ley náhle skončí, když se její matka rozhodne následovat sektářské hnutí. Rodina prodá dům a obchod a žije v naprosté izolaci ve společenství, v němž osobní vztahy nic neznamenají. Skupina vedená guruem a jeho médiem získá ve Střední Americe obrovský ranč. Maskuje se jako humanitární organizace, aby získala sponzorské dary od německých a švýcarských firem. Politici a vyslanci jsou jejími častými návštěvníky.

Ve 13 letech se Lea stane vyvolenou gurua, který ji sexuálně zneužívá. Téměř deset let žije v izolaci, bez školního vyučování, bez kontaktu s vnějším světem. Jako všichni členové skupiny je vystavena absurdním rituálům, indoktrinaci a mentální manipulaci. Trpí tělesně a psychicky v totalitních životních podmínkách a myslí na sebevraždu. Díky své rebelské povaze si uchová jako jediná touhu po svobodě. V 21 letech se jí podaří spektakulární útěk.

 

MŮJ MANŽEL MÁ JINOU, NO A CO?! - LUDVÍKOVÁ JITKA

    -S humorem je všechno snazší! Dokonce i fakt, že mě opustil manžel. Zamiloval se do své blonďaté prsaté sekretářky. Zůstala jsem sama s dvěma dětmi. Byl to příšerný rok. Plný zvratů, bolesti, ale i lásky a naděje. Lítala jsem nahoru a dolů jako na houpačce. Nechtělo se mi žít a chtěla jsem se zabít, pak sem pro změnu chtěla zabít manžela. Hledala jsem novou lásku a našla dokonalého muže. Když bylo vše na nejlepší cestě, vstoupil mi do cesty můj manžel...

Strhující příběh Evy Fialové, jejíž iluzi dokonalého světa během okamžiku rozboří manželova nevěra. Mladá advokátka se s nadhledem a provokativním humorem prokousává zatím nejtěžším rokem ve svém životě. Příběh plný extrémů, humoru, lásky, bolesti, ve kterém se prolíná realita a vzpomínky se světem fantazie hlavní hrdinky. Podaří se Evě odrazit ode dna a najít novou lásku, nebo je jejím osudovým mužem manžel Adam?

 

ZLODĚJI HVĚZD - MTAWA NICOLE

    - Ve svém zavazadle nemá Nicole nic víc než touhu po svobodě, když si jede splnit svůj životní sen: Afriku.

V Tanzanii mladá Němka poznává skutečnou pohostinnost, užívá si nekonečný obzor Indického oceánu a potkává lidi, jejichž osudy se jí hluboce dotýkají. Její srdce si získá především černošský mladík Juma, který za svým zářivým úsměvem skrývá zraněnou duši.

Mezi oběma se záhy vyvine něžný milostný  vztah. Pro Jumu je velice těžké uvěřit svému štěstí, od svých sedmi let totiž žije na ulici a nemá vlastní rodinu ani domov. Také Nicole se zpočátku své zdánlivě bezvýchodné lásce brání a pod africkou hvězdnou oblohou posléze zažívá, jak blízko jaou si naděje a zoufalství.

 

IMÁMOVA DCERA - SHAH HANNAH

    - Hannah Shah se narodila v londýně v rodině pákistánských přistěhovalců. Otec je imám a v muslimské komunitě požívá velkou vážnost, ale pod nátěrem svatého muže se skrývá násilník, který si svou krutost vybíjí nejprve na manželce a pak dceři. Holčičce je šest, když ji otec poprvé udeří, a následujících deset let dívku s neuvěřitelnou vynalézavostí a krutostí týrá a sexuálně zneužívá. Když Hannah v šestnácti zjistí, že se ji proti její vůli chystají provdat do Pákistánu, kde by ji nejspíš čekala smrt, sebere odvahu a rozhodne se uprchnout z domu. Následuje zastrašování, vydírání, urážky, hrozby. Pronásleduje ji nejen otec, ale i bratři, kteří jí za poskvrnění rodinné cti vyhrožují smrtí.

 

PROKLETÁ - SCARFÓ ANNA MARIA A ZAGARIA CRISTINA

    - Příběh ze současné Kalábrie líčí otřesné zážitky mladičké Anny Marie. Třináctiletá dívka z malého italského města žije v prosté rodině s rodiči a sestrou, chodí do školy a pravidelně do kostela, kde zpívá na kůru. Vše se změní, když pozná dvacetiletého Domenica, který jí poplete hlavu hezkými řečmi. Naivní dívce jeho zájem lichotí, uvěří jeho ujišťování, že o ni má opravdový zájem, a nechá se pozvat na vyjížďku autem. Venku za městem však na ni už čekají Domenikovi kamarádi. Znásilní ji a navíc jí vyhrožují ostudou, jestli něco prozradí a nebude jim po vůli, až se příště znovu pojedou pobavit. Tak začíná tříleté fyzické i psychické trauma dívky, která nemá odvahu se přiznat rodičům, uzavírá se do sebe a pomalu přestává věřit, že jí někdo pomůže. Teprve když jí jeden z násilníku, mezi nimiž nechybí ani úctyhodní otcové rodin z městečka, přikáže, aby s sebou příště přivedla třináctiletou sestru, sebere Anna odvahu...

Odstrašující sonda do života pozapomenuté části Itálie, v níž obyvatelé dosud věří  na klasickou omertu a snaží se vždy udržet vše pod pokličkou.

 

PŘÍLIŠ MNOHO KATEŘIN - GREEN JOHN

    - Když jste zázračné dítě, otvírá se před vámi zázračná budoucnost. Nebo ne? Colin Singleton právě maturoval, dostal kopačky od své devatenácté Kateřiny a má pocit, že jeho život skončil. Ještě že je tu jeho kamarád Hassan, který prostě žádné utápění v sebelítosti nepřipouští. Než se Colin stačí vzpamatovat, ocitne se na cestě bez cíle - a ta skončí v ospalé venkovské díře, vyznačující se jen dvěma pozoruhodnostmi: hrobem rakousko-uherského arcivévody a dívkou Lindsey. Její zásluhou Colin začne pomalu chápat, že není nutné být mladistvým géniem, abyste změnili svět.

 

LÉTO MODELKY - POŘÍZKOVÁ PAVLÍNA

    - Píše se rok 1980 a patnáctiletá dcera českých emigrantů Jiřina přijíždí ze Švédska do hlavního města módy Paříže, aby zkusila štěstí jako modelka. Nikdo tu neumí vyslovit její jméno, nabubřelý svět modelingu se na zakřiknutou a chudou dívku dívá skrz prsty, agentury i fotografové se k ní chovají přezíravě. Jiřina, která je doma nešťastná, zoufale touží po jiném, lepším životě. Má sice obyčejné sny patnáctiletých dívek: chce se zamilovat a být milovaná, mít kamarádky, peníze na hezké oblečení a desky, ale jejím největším snem je prosadit se jako modelka. Pro svou kariéru je rozhodnutá udělat všechno, co se po ní žádá. Touží se podobat zářivým kráskám z lesklých obálek časopisů, být žádaná, obletovaná a slavná. Ale pod pozlátkem luxusních šatů, ohromujících honorářů, zahraničních cest a večírků s celebritami číhá jiný, mnohem drsnější svět: svět drog, sexu za úplatu a bezohledné manipulace. A cena za život na výsluní často bývá až příliš vysoká.

—————

Zpět